Komenda Hufca ZHP w Łukowie serdecznie zaprasza wszystkich harcerzy na zlot hufca.

Termin: 24 - 27 czerwca 2016 r.
Miejsce: Wola Okrzejska, Park Muzeum Henryka Sienkiewicza
Wpisowe: 
45 zł (pod warunkiem, że do dnia 1 czerwca drużyna wpłaci I ratę 25 zł od osoby i zadeklaruje ilość osób, II rata płatna do 15 czerwca)
50 zł (jeśli zgłoszenie nastąpi po 1 czerwca, płatne do 15 czerwca)
55 zł (jeśli zgłoszenie nastąpi po 15 czerwca)

Wpisowe wpłaca do Komendy Hufca drużynowy przelewem lub gotówką oraz zgłasza ilość osób chcących uczestniczyć w zlocie.