Zarząd Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Łukowie i Komenda Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej składają niniejsze oświadczenie w związku z wypowiedzią pana Jerzego Jastrzębskiego w Muzeum Regionalnym w Łukowie podczas otwarcia wystawy „Stoi na stacji lokomotywa…” oraz treścią artykułu „Do dziś są wątpliwości” („Tygodnik Siedlecki” 2016, nr 45), autorstwa pana Piotra Giczeli oraz wieloma komentarzami na stronie internetowej czasopisma. Wystąpienie i tekst publicystyczny dotyczyły akcji zdobycia 18. skrzynek amunicji z uszkodzonego wagonu kursowego w lipcu 1943 r. przez łukowskich harcerzy z Szarych Szeregów, członków ruchu oporu w czasie okupacji niemieckiej. Nasze wyjaśnienia mają charakter merytoryczny i opierają się na dostępnych źródłach historycznych, w tym – na relacjach uczestników, a nie na zasłyszanych, niesprawdzonych informacjach i subiektywnych interpretacjach.

Komenda Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej co najmniej kilka razy w roku organizuje szkolenia metodyczne dla swojej kadry pod hasłem „Warsztaty młodych liderów”. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w dn. 8 października 2016 r. We współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, dzięki uprzejmości dyrektora, Grzegorza Rzymowskiego instruktorzy, drużynowi i przyboczni zajęli się tematem: „Jak zapalać do działania – o motywowaniu siebie i innych”.

Na początku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie wygłosili pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zagrożeń, czyhających na młodych ludzi, w tym tych, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, na przykład – dopalaczy. W dalszej części zastępca komendanta Hufca ZHP Łuków, hm. Michał Mojski przeprowadził warsztaty o motywacji. Uczestnicy brali udział w grach, wykonywali ćwiczenia indywidualne, debatowali. Uczyli się, jak odnajdować sens w swoich działaniach, jak zachęcać do konstruktywnej aktywności innych i w ten sposób unikać korzystania z używek.

Drużynowi, Instruktorzy, Kadra łukowskiego hufca ZHP

 

W imieniu Komendy Hufca Łuków serdecznie zapraszam na odprawę kadry, połączoną z warsztatami i szkoleniem.

Zapraszam w dniu  8 PAŹDZIERNIKA (sobota) do I LO im. T. Kościuszki, ul. Wyszyńskiego 41, Łuków. 

 

Plan odprawy:

10:00 - 12:00 - warsztaty dla drużynowych i kadry drużyn 

12:00 - 12:15 - przerwa kawowa

12:15 - 13:30 - spotkanie z przedstawicielami KPP Łuków

13:30 - 14:00 - obiad

14:00 - 14:45 - szkolenie z systemu Ewidencji ZHP

14:45 - 15:00 - przerwa kawowa 

15:00 - 17:00 - odprawa kadry hufca, omówienie planów drużyn na nowy rok harcerski, planów KH, sprawy bieżące. 

 

Udział w odprawie jest obowiązkowy dla drużynowych, instruktorów, kadry hufca. 

Proszę aby drużynowi zabrali ze sobą przedstawicieli drużyn (przybocznych) oraz opiekunów drużyn.

 

Proszę do dnia  5 października (środa) o potwierdzenie uczestnictwa i podanie ilości osób które będą z Waszej drużyny,jest to niezbędne do zamówienia obiadu.

Jeśli ktoś z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w odprawie proszę o informację. Liczę na 100% frekwencję. 

 

Pozdrawiam, Czuwaj!
phm. Tomasz Sych
Zastępca Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP
Komendant Hufca Łuków ZHP