hm Michał Mojski, komendant Hufca ZHP Łuków, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, brał udział w seminarium naukowym we Francji. Odbył się tam cykl wykładów i warsztatów na temat „Edukacja historyczna i obywatelska: Shoah jako punkt wyjścia”

Kadra się szkoli! W dn. 20 września 2017 r. w Łukowie, w gościnnych progach I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki przeprowadzone zostały kolejne warsztaty młodych liderów, „»Pięknie się różnić« - jak rozwiązywać konflikty interpersonalne?”

Uczestnicy uzupełniali komiksy, współzawodniczyli, brali udział w ćwiczeniach dramowych, negocjowali kupno wyjątkowych mandarynek odmiany "Pomarańczowa Anna", dokonywali autoanalizy, rozmawiali o kole Moore'a... Wszystko po to, aby mądrzej radzić sobie z konfliktami, aby przekonać się, że spory mogą być twórcze.

Wszak Cyprian Kamil Norwid mówił: „Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno”. A hm. Aleksander Kamiński wtórował wieszczowi, zalecając, abyśmy umieli pięknie się różnić!

Miło nam poinformować, że w dn. 18 października 2017 r. w Lublinie instruktor Hufca ZHP Łuków, hm. Zdzisław Dudziński odebrał Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany przez Minister Edukacji Narodowej w uznaniu wyróżniającej działalności harcerskiej.

Odznaczony to zasłużony pedagog, emerytowany pracownik PKS w Łukowie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor prawa jazdy. Przyrzeczenie Harcerskie złożył w 1962 r., a Zobowiązanie Instruktorskie w 1984 r. Przez wiele lat działał w Hufcu ZHP Łuków jako kwatermistrz, członek komisji rewizyjnej, skarbnik, a w latach: 2007 - 2015 – komendant hufca. Przez ponad trzydzieści lat służby instruktorskiej organizował i współorganizował wiele przedsięwzięć wychowawczych - zlotów, obozów, akcji społecznych.

Obecnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Łuków oraz członkiem Sądu Harcerskiego Chorągwi Lubelskiej ZHP. Został już odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.

Druhu Zdzisiu, dziękujemy i gratulujemy!

W czwartek, 5 października odbyły się obchody Jubileuszu 50-lecia działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Harcerze od dziesięcioleci związani są z tą placówką. To w Woli Okrzejskiej w parku przy muzeum odbywały się zloty Chorągwi Siedleckiej ZHP, przyciągające po kilka tysięcy młodych ludzi. Po zmianach administracyjnych i likwidacji Chorągwi Siedleckiej, Wolę Okrzejską odwiedzają harcerze z Hufca ZHP Łuków i Hufca ZHP Polesie w Siedlcach. W trakcie uroczystej gali łukowski hufiec otrzymał pamiątkowe podziękowanie. Jubileusz był też okazją do podziękowania muzeum za wieloletnią współpracę, komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP hm. Tomasz Sych uhonorował Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

Duża reprezentacja Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej zdobyła Lublin. W dn. 30 września 2017 r. harcerze z Łukowa, Starych Kobiałek, Stoczka Łukowskiego, Radzynia Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Konstantynowa przyjechali do stolicy województwa na Zlot Chorągwi Lubelskiej ZHP.