Komenda Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej co najmniej kilka razy w roku organizuje szkolenia metodyczne dla swojej kadry pod hasłem „Warsztaty młodych liderów”. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w dn. 8 października 2016 r. We współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, dzięki uprzejmości dyrektora, Grzegorza Rzymowskiego instruktorzy, drużynowi i przyboczni zajęli się tematem: „Jak zapalać do działania – o motywowaniu siebie i innych”.

Na początku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie wygłosili pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zagrożeń, czyhających na młodych ludzi, w tym tych, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, na przykład – dopalaczy. W dalszej części zastępca komendanta Hufca ZHP Łuków, hm. Michał Mojski przeprowadził warsztaty o motywacji. Uczestnicy brali udział w grach, wykonywali ćwiczenia indywidualne, debatowali. Uczyli się, jak odnajdować sens w swoich działaniach, jak zachęcać do konstruktywnej aktywności innych i w ten sposób unikać korzystania z używek.

Drużynowi, Instruktorzy, Kadra łukowskiego hufca ZHP

 

W imieniu Komendy Hufca Łuków serdecznie zapraszam na odprawę kadry, połączoną z warsztatami i szkoleniem.

Zapraszam w dniu  8 PAŹDZIERNIKA (sobota) do I LO im. T. Kościuszki, ul. Wyszyńskiego 41, Łuków. 

 

Plan odprawy:

10:00 - 12:00 - warsztaty dla drużynowych i kadry drużyn 

12:00 - 12:15 - przerwa kawowa

12:15 - 13:30 - spotkanie z przedstawicielami KPP Łuków

13:30 - 14:00 - obiad

14:00 - 14:45 - szkolenie z systemu Ewidencji ZHP

14:45 - 15:00 - przerwa kawowa 

15:00 - 17:00 - odprawa kadry hufca, omówienie planów drużyn na nowy rok harcerski, planów KH, sprawy bieżące. 

 

Udział w odprawie jest obowiązkowy dla drużynowych, instruktorów, kadry hufca. 

Proszę aby drużynowi zabrali ze sobą przedstawicieli drużyn (przybocznych) oraz opiekunów drużyn.

 

Proszę do dnia  5 października (środa) o potwierdzenie uczestnictwa i podanie ilości osób które będą z Waszej drużyny,jest to niezbędne do zamówienia obiadu.

Jeśli ktoś z ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w odprawie proszę o informację. Liczę na 100% frekwencję. 

 

Pozdrawiam, Czuwaj!
phm. Tomasz Sych
Zastępca Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP
Komendant Hufca Łuków ZHP

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łuków,
Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne „Orlik” oraz Burmistrz Miasta Łuków i Rada Miasta Łuków

zapraszają na uroczystość nadania rondu imienia JANA DĘBSKIEGO.


Uroczyste odsłonięcie tablic będzie miało miejsce u zbiegu ulic: Alei Wojska Polskiego i ul. Parkowej w Łukowie w dniu 3 października 2016r. o godz. 13.00.

JAN DĘBSKI - urodzony 20 marca 1921, harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, używał pseudonimów „Ryszard” i „Szron”. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W niemieckiej niewoli od sierpnia 1944 r. przebywał w obozach koncentracyjnych w Mauthausen – Gusen i w Linzu II w Austrii. Po powrocie do Łukowa pełnił obowiązki Komendanta Hufca ZHP, za co był wielokrotnie represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Całym swoim życiem potwierdzał szlachetne wartości takie, jak patriotyzm, honor, poszanowanie pamięci historycznej. Znajdowało to wyraz w konkretnych działaniach – projektowaniu i budowie pomników upamiętniających bohaterów wojennych, współorganizowaniu uroczystości historyczno – patriotycznych, przekazywaniu wiedzy historycznej młodemu pokoleniu. Ta ostatnia działalność było jego szczególną troską, bowiem w edukacji młodych ludzi widział wielki potencjał w budowaniu dobrej i bezpiecznej przyszłości. Druh Jan Dębski w 2015 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP.  Zmarł 3 czerwca 2015 r.

Uchwała o nadaniu rodu, u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Parkowej, imienia Jana Dębskiego została podjęta przez Radę Miasta Łuków w dniu 16 czerwca 2016 r.Uchwała o nadaniu rodu, u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Parkowej, imienia Jana Dębskiego została podjęta przez Radę Miasta Łuków w dniu 16 czerwca 2016 r.