Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łuków,
Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne „Orlik” oraz Burmistrz Miasta Łuków i Rada Miasta Łuków

zapraszają na uroczystość nadania rondu imienia JANA DĘBSKIEGO.


Uroczyste odsłonięcie tablic będzie miało miejsce u zbiegu ulic: Alei Wojska Polskiego i ul. Parkowej w Łukowie w dniu 3 października 2016r. o godz. 13.00.

JAN DĘBSKI - urodzony 20 marca 1921, harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, używał pseudonimów „Ryszard” i „Szron”. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W niemieckiej niewoli od sierpnia 1944 r. przebywał w obozach koncentracyjnych w Mauthausen – Gusen i w Linzu II w Austrii. Po powrocie do Łukowa pełnił obowiązki Komendanta Hufca ZHP, za co był wielokrotnie represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Całym swoim życiem potwierdzał szlachetne wartości takie, jak patriotyzm, honor, poszanowanie pamięci historycznej. Znajdowało to wyraz w konkretnych działaniach – projektowaniu i budowie pomników upamiętniających bohaterów wojennych, współorganizowaniu uroczystości historyczno – patriotycznych, przekazywaniu wiedzy historycznej młodemu pokoleniu. Ta ostatnia działalność było jego szczególną troską, bowiem w edukacji młodych ludzi widział wielki potencjał w budowaniu dobrej i bezpiecznej przyszłości. Druh Jan Dębski w 2015 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP.  Zmarł 3 czerwca 2015 r.

Uchwała o nadaniu rodu, u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Parkowej, imienia Jana Dębskiego została podjęta przez Radę Miasta Łuków w dniu 16 czerwca 2016 r.Uchwała o nadaniu rodu, u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Parkowej, imienia Jana Dębskiego została podjęta przez Radę Miasta Łuków w dniu 16 czerwca 2016 r.