Komenda Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej co najmniej kilka razy w roku organizuje szkolenia metodyczne dla swojej kadry pod hasłem „Warsztaty młodych liderów”. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w dn. 8 października 2016 r. We współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, dzięki uprzejmości dyrektora, Grzegorza Rzymowskiego instruktorzy, drużynowi i przyboczni zajęli się tematem: „Jak zapalać do działania – o motywowaniu siebie i innych”.

Na początku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie wygłosili pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zagrożeń, czyhających na młodych ludzi, w tym tych, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, na przykład – dopalaczy. W dalszej części zastępca komendanta Hufca ZHP Łuków, hm. Michał Mojski przeprowadził warsztaty o motywacji. Uczestnicy brali udział w grach, wykonywali ćwiczenia indywidualne, debatowali. Uczyli się, jak odnajdować sens w swoich działaniach, jak zachęcać do konstruktywnej aktywności innych i w ten sposób unikać korzystania z używek.

 

Po części szkoleniowej odbyła się odprawa kadry, prowadzona przez komendanta Hufca ZHP Łuków, phm. Tomasza Sycha i skarbniczkę Hufca ZHP Łuków, pwd. Magdalenę Czerską – Sadło. Była to okazja do podsumowania rocznej pracy łukowskiego hufca pod kierownictwem nowego komendanta phm. Tomasza Sycha. Instruktorzy dyskutowali o planach na obecny rok szkolny i o planach na kolejne lata.

Zbiórka kadry była także okazją do oficjalnego powołania dwóch instruktorek dh. Anny Czerwińskiej i dh. Zuzanny Kowalak na funkcję drużynowych. Wręczono również mianowania na inne funkcje i kolejne stopnie harcerskie.

Zbiórka kadry była także okazją do oficjalnego powołania dwóch instruktorek dh. Anny Czerwińskiej i dh. Zuzanny Kowalak na funkcję drużynowych. Wręczono również mianowania na inne funkcje i kolejne stopnie harcerskie.W spotkaniu wzięło udział ponad czterdziestu przedstawicieli kadry drużyn łukowskiego hufca. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Zapaleni do działania”, realizowanego wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie. Takie warsztaty pomagają we wzbogaceniu pracy drużyn o nowe aspekty i służą doskonaleniu instruktorów.