22 lutego 1857 r. na świat przyszedł Robert Baden-Powell. 22 lutego 1889 r. urodziła się jego żona – Olave Baden-Powell. W rocznicę urodzin twórców skautingu na całym świecie obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej. W dn. 18 lutego 2017 r. świętowali również harcerze z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej.

Pwd. Marta Pomorska na co dzień pracuje jako funkcjonariusz celny,  jest także twórczynią 13. Bialskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej  „Astus” im. ks. Edmunda Barbasiewicza, działającej przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej. Została ona stworzona od podstaw, a z tej jednostki wyłoniły się dwie nowe, które skupiają obecnie kilkadziesiąt zuchów, harcerzy i harcerzy starszych.

Harcerska Akcja Zimowa Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej upłynęła w tym roku pod znakiem zajęć związanych z bohaterami filmów animowanych. Druhny i druhowie zorganizowali w dn. 16 – 21 stycznia 2017 r. zimowisko w Zduńskiej Woli (pow. zduńskowolski, woj. łódzkie)  o nazwie „Miś Uszatek zaprasza…”

Uczestnicy poznawali ciekawy świat postaci z dobranocek, ucząc się współpracy, empatii, aktywności społecznej. Nie zabrakło podczas wyjazdu warsztatów szycia, kulinarnych i tanecznych. Harcerze wzięli też udział w grach i konkursach. Odwiedzili Łódź, a w niej Se-ma-for Muzeum Animacji. Poszukiwali wiadomości o mieście i osobach powiązanych, na przykład - Julianie Tuwimie, Władysławie Reymoncie, Janie Karskim. W szczególny sposób zajęli się biografią urodzonego w Zduńskiej Woli św. Maksymiliana Kolbego. W programie udało się połączyć fantastyczny świat bajek ze zdobywaniem wiedzy historycznej i kształtowaniem umiejętności społecznych.

Zarząd Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Łukowie i Komenda Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej składają niniejsze oświadczenie w związku z wypowiedzią pana Jerzego Jastrzębskiego w Muzeum Regionalnym w Łukowie podczas otwarcia wystawy „Stoi na stacji lokomotywa…” oraz treścią artykułu „Do dziś są wątpliwości” („Tygodnik Siedlecki” 2016, nr 45), autorstwa pana Piotra Giczeli oraz wieloma komentarzami na stronie internetowej czasopisma. Wystąpienie i tekst publicystyczny dotyczyły akcji zdobycia 18. skrzynek amunicji z uszkodzonego wagonu kursowego w lipcu 1943 r. przez łukowskich harcerzy z Szarych Szeregów, członków ruchu oporu w czasie okupacji niemieckiej. Nasze wyjaśnienia mają charakter merytoryczny i opierają się na dostępnych źródłach historycznych, w tym – na relacjach uczestników, a nie na zasłyszanych, niesprawdzonych informacjach i subiektywnych interpretacjach.