Harcerska Akcja Zimowa Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej upłynęła w tym roku pod znakiem zajęć związanych z bohaterami filmów animowanych. Druhny i druhowie zorganizowali w dn. 16 – 21 stycznia 2017 r. zimowisko w Zduńskiej Woli (pow. zduńskowolski, woj. łódzkie)  o nazwie „Miś Uszatek zaprasza…”

Uczestnicy poznawali ciekawy świat postaci z dobranocek, ucząc się współpracy, empatii, aktywności społecznej. Nie zabrakło podczas wyjazdu warsztatów szycia, kulinarnych i tanecznych. Harcerze wzięli też udział w grach i konkursach. Odwiedzili Łódź, a w niej Se-ma-for Muzeum Animacji. Poszukiwali wiadomości o mieście i osobach powiązanych, na przykład - Julianie Tuwimie, Władysławie Reymoncie, Janie Karskim. W szczególny sposób zajęli się biografią urodzonego w Zduńskiej Woli św. Maksymiliana Kolbego. W programie udało się połączyć fantastyczny świat bajek ze zdobywaniem wiedzy historycznej i kształtowaniem umiejętności społecznych.


Zimowisko zorganizowała kadra instruktorska Hufca ZHP Łuków, pracująca jako wolontariusze. W skład komendy wchodzili: phm. Anna Maksymowicz – komendantka, pwd. Marta Pomorska i hm. Michał Mojski – zastępcy, pwd. Magdalena Czerska-Sadło – kwatermistrzyni, Michał Kasperuk – oboźny oraz Anna Daniłko i Elżbieta Mirończuk, odpowiedzialne za program. W wyjeździe wzięło udział ponad czterdzieści osób z Łukowa, Białej Podlaskiej i Starych Kobiałek.

„Miś Uszatek zaprasza…” to przedsięwzięcie, które zapewniło młodzieży kreatywny wypoczynek w czasie ferii zimowych.