Pwd. Marta Pomorska na co dzień pracuje jako funkcjonariusz celny,  jest także twórczynią 13. Bialskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej  „Astus” im. ks. Edmunda Barbasiewicza, działającej przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej. Została ona stworzona od podstaw, a z tej jednostki wyłoniły się dwie nowe, które skupiają obecnie kilkadziesiąt zuchów, harcerzy i harcerzy starszych.

 

Druhna Marta pracuje społecznie, na zasadach wolontariatu, poświęcając młodzieży wiele wolnego czasu. Uczestniczy w kilku zbiórkach w tygodniu, a podczas swoich urlopów organizuje liczne wyjazdy na biwaki, zloty, zimowiska i obozy – ostatnio były to m.in.: obóz w Kamiennej Nowej w dn. 2 – 12 sierpnia 2016 r.  i zimowisko w Zduńskiej Woli w dn. 16 – 21 lutego 2017 r. Harcerze darzą swoją drużynową ogromnym zaufaniem, pomaga w rozwiązaniu wielu ich problemów, stanowi dla  podopiecznych prawdziwy autorytet.

Angażuje się w wiele przedsięwzięć społecznych w Białej Podlaskiej, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Szlachetna Paczka”, kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków, uroczystości patriotyczne, festyny szkolne, działania na rzecz polskich harcerzy w Białorusi. Wśród najważniejszych znalazła się współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Kozuli.  Obejmowała spotkania z pensjonariuszami, ich wsparcie - w dn. 16 lutego 2016 r. harcerze wystawili przedstawienie, pt. „Czerwony Kapturek”. Najistotniejszy projekt, który odbił się szerokim echem w okolicy,  to Festiwal Piosenki Harcerskiej w dn. 9 - 11 września 2016 r., organizowany w stulecie harcerstwa w mieście. Druhna Marta pozyskała kilkudziesięciu sponsorów, doprowadziła do powstania filmu o lokalnych dziejach ZHP. Koordynowała przeprowadzenie gry miejskiej o historii Białej Podlaskiej i zajęcia profilaktyczne. Przygotowała ciekawą imprezę artystyczną z profesjonalną obsługą, w której harcerze zaprezentowali się mieszkańcom, a jako gwiazda wieczoru towarzyszyła im grupa Wszyscy Byliśmy Harcerzami.

Wszechstronność działań druhny Marty, jej przedsięwzięcia wychowawcze kształtują postawy zaangażowania obywatelskiego. Tam, gdzie dzieje się w Białej Podlaskiej coś ważnego, widać zapewne pomarańczowe chusty „Astusa”.

Serdecznie prosimy o oddanie głosu na pwd. Martę Pomorską!

https://zhp.pl/niezwyczajni/