Kadra się szkoli! W dn. 20 września 2017 r. w Łukowie, w gościnnych progach I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki przeprowadzone zostały kolejne warsztaty młodych liderów, „»Pięknie się różnić« - jak rozwiązywać konflikty interpersonalne?”

Uczestnicy uzupełniali komiksy, współzawodniczyli, brali udział w ćwiczeniach dramowych, negocjowali kupno wyjątkowych mandarynek odmiany "Pomarańczowa Anna", dokonywali autoanalizy, rozmawiali o kole Moore'a... Wszystko po to, aby mądrzej radzić sobie z konfliktami, aby przekonać się, że spory mogą być twórcze.

Wszak Cyprian Kamil Norwid mówił: „Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno”. A hm. Aleksander Kamiński wtórował wieszczowi, zalecając, abyśmy umieli pięknie się różnić!