Co cztery lata instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego zbierają się, aby dokonać wyboru władz hufców i przedyskutować kierunki rozwoju organizacji w środowisku lokalnym. 12 września 2015 r. w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się zjazd Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej.

Zgromadzeni delegaci podziękowali ustępującemu komendantowi, hm. Zdzisławowi Dudzińskiemu, który pełnił funkcję aż osiem lat. Wybrali na tę funkcję phm. Tomasza Sycha – dotychczasowego zastępcę. Ponadto w skład komendy hufca weszli: phm. Michał Mojski – zastępca komendanta ds. programu i pracy z kadrą, pwd. Magdalena Czerska-Sadło – skarbnik, pwd. Ewa Czyżewska i phm. Anna Zabielska. Wyłoniona została także nowa komisja rewizyjna – organ kontrolny w składzie: pwd. Karol Brzozowski – przewodniczący, hm. Zdzisław Dudziński, pwd. Marta Pomorska. Zjazd przyjął plan rozwoju hufca na lata 2015 – 2019, delegaci dużo dyskutowali o najważniejszych problemach w pracy z młodzieżą.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością goście: hm. Katarzyna Piondło – komendantka Chorągwi Lubelskiej ZHP, Marzenna Gałach – zastępczyni dyrektora Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie, Grzegorz Rzymowski – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, Zbigniew Pasik – prezes Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Jana Stanisława Majewskiego. Swój list z pozdrowieniami przesłał prezydent Białej Podlaskiej, Dariusz Stefaniuk.

Drużyny harcerskie nie prowadziłyby działalności wychowawczej, gdyby nie społeczna i pełna pasji praca instruktorów. Zjazd Hufca ZHP Łuków stał się okazją, aby podziękować za ich służbę i nakreślić plany na przyszłość.