W dniu 16 października Druhna Sylwia Kryńska w obecności harcerzy, wędrowników i instruktorów podczas biwaku w Gołębiu złożyła Zobowiązanie Instruktorskie.

"Przyjmuję obowiązki instruktorki Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie."

Zobowiązanie odebrał oraz wręczył granatową podkładkę Komendant Hufca Łuków phm. Tomasz Sych.

Gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów!