Harcmistrz Michał Mojski został nowym komendantem Hufca ZHP Łuków. Został wybrany podczas Zjazdu Sprawozdawczego Hufca i zastąpił na funkcji hm. Tomasza Sycha, który złożył rezygnację z funkcji komendanta hufca.

Zjazdy hufców są najważniejszą władzą w tych jednostkach terenowych Związku Harcerstwa Polskiego. W zjeździe z głosem decydującym biorą udział drużynowi i instruktorzy, którzy reprezentują zuchy i harcerz z terenu całego hufca. W dniu 9 września 2017 r. w Sali Konferencyjnej im. Jana Pawła II spotkali się przedstawiciele, reprezentujący około trzystu harcerzy działających w powiecie łukowskim, radzyńskim, bialskim i mieście Biała Podlaska a skupionych w Hufcu ZHP Łuków.


Ocenili oni dotychczasową działalność władz hufca, udzielając komendantowi i komendzie absolutorium. W związku z rezygnacją hm. Tomasza Sycha, który został komendantem Chorągwi Lubelskiej ZHP, przeprowadzono wybory. Nowym komendantem Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej został dotychczasowy zastępca, na co dzień nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, hm. Michał Mojski. Jego zastępczyni i jednocześnie skarbniczka to phm. Magdalena Czerska-Sadło. W skład komendy ponadto weszli: phm. Anna Maksymowicz, phm. Anna Zabielska, phm. Marta Pomorska, hm. Tomasz Sych, pwd. Nina Dudzińska-Chruściel. Uzupełniono również skład komisji rewizyjnej - o phm. Agnieszkę Żuk.


Zjazd był też okazją do podziękowań i wręczenia odznaczeń. Decyzją Przewodniczącego ZHP, hm. Dariusza Supła najważniejsze odznaczenie ZHP - Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP otrzymał wieloletni komendant Hufca ZHP Łuków, hm. Zdzisław Dudziński. Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP trafił do hm. Michała Mojskiego, a Brązowe Krzyże do: phm. Ewy Czyżewskiej, phm. Anny Maksymowicz, phm. Marty Pomorskiej. Ponadto Naczelniczka ZHP, hm. Małgorzata Sinica wyróżniła Złotą Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa Grzegorza Rzymowskiego – dyrektora I LO w Łukowie. Srebrną Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa otrzymał Urząd Miasta w Łukowie, Starostwo Powiatowe w Łukowie, Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej. Zobowiązanie Instruktorskie podczas zjazdu złożyły trzy druhny: pwd. Nina Dudzińska-Chruściel, pwd. Agnieszka Romańczyk, pwd. Sylwia Staniszewska.


Przed nową Komendą Hufca ZHP Łuków dwa lata wytężonej pracy, związanej z organizacją obozów, zimowisk, biwaków, szkoleń, gier terenowych, rajdów. Tak, aby jak najlepiej wychować młodych harcerzy.

zdjęcia: Anna Kupińska