Imienia: ks. Stanisława Brzóski
Drużyna działa przy: Komendzie Hufca Łuków
Adres: ul. ks. St. Brzóski 2, 21-400 Łuków
Drużynowa: Dominika Stańska