Rok 2016 uchwałą senatu RP ogłoszono Rokiem Sienkiewiczowskim. Jest to rok wielu rocznic związanych z naszym noblistą: 170 rocznica urodzin, 100  śmierci, 120 ukazania się powieści „Qvo vadis”, 50 rocznica powstania Muzeum w Woli Okrzejskiej i dla nas ważna data 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej w Adamowie imienia Henryka Sienkiewicza.

Z tej okazji w powiecie pojawia się wiele inicjatyw związanych z pisarzem. W marcu, dzięki współpracy naszej szkoły z Dyrektorem Muzeum  w Woli Okrzejskiej Panem Maciejem Cybulskim mieliśmy możliwość zorganizowania na terenie obiektu całodniowych warsztatów muzyczno-plastycznych pt. „Bohaterowie książek H. Sienkiewicza w oczach dzieci”. Wzięli w nich udział członkowie szkolnego zespołu muzycznego oraz zuchy 9 Gromady Zuchowej „Wesołe Promyki”.

 

Zajęcia prowadziły dh pwd. Renata Niedziółka- drużynowa gromady, Anna Siergiej- opiekun zespołu, Iwona Domańska- opiekun  świetlicy. W programie warsztatów znalazły się zabawy muzyczno-ruchowe, tańce, gra na instrumentach, tworzenie prac plastycznych m.in.: „Portret Sienkiewicza”, „Ilustracje do noweli „Latarnik” oraz zabawy parateatralne do „Bajek” H. Sienkiewicza. Nie zabrakło zajęć w terenie w postaci wyprawy na kopiec. O nasze brzuszki podczas całodniowych bojów zadbało schronisko przy Szkole Podstawowej w Woli Okrzejskiej.

Pan Dyrektor muzeum w interesujący sposób przybliżył uczniom historie związane z rodziną H. Sienkiewicza. Gospodarz obiektu okazał nam wiele serdeczności i gościnności.

Podczas zajęć uczestnicy mogli bez przeszkód korzystać ze wszystkich pomieszczeń muzealnych, które na jeden dzień zamieniły się w pracownię dziecięcej twórczości plastycznej oraz salę śpiewu i tańca.  Wszyscy mieliśmy możliwość pokazać, że muzeum to nie tylko miejsce do zwiedzania, ale również do twórczych działań. Miejsce gdzie spotyka się przeszłość z teraźniejszością i przyszłością.

Renata Niedziółka