W imieniu Komendy Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej
serdecznie zapraszamy Druhny i Druhów delegatów, instruktorów, wędrowników, harcerzy na
Zjazd Zwykły Hufca.
Zjazd odbędzie się dnia 12 września 2015 roku
w Łukowskim Ośrodku Kultury ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 20, 21-400 Łuków,
część robocza Zjazdu rozpocznie się o godzinie 9:00.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ !


hm. Zdzisław Dudziński
Komendant Hufca

 

Dokumenty zjazdowe:

- ROZKAZ L.5/2015 - Zwołanie Zjazdu, wykaz osób z czynnym prawem wyborczym
- Projekt porządku obrad Zjazdu
- Projekt regulaminu obraz Zjazdu
- Ankieta kandydata
- Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca
- Projekt uchwały w sprawie kierunków działalności hufca
- Projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego zmian w Statucie ZHP
- Projekt uchwały w sprawie planu rozwoju hufca na lata 2015 – 2019

Przypominam także, że warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest opłacenie składki członkowskiej. Kwartalna wysokość składki dla wszystkich członków ZHP wynosi 12 zł. Instruktorzy wpłacają składkę do Komendy Hufca. Składkę można wpłacić w biurze KH lub przelewem na konto Hufca Łuków Bank Milenium 34 1160 2202 0000 0002 3489 0348.