Jak co roku, łukowianie licznie stawili się na Cmentarzu Wojennym przy ulicy Strzelniczej, gdzie odbyły się główne uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego. W uroczystościach wzięła udział także delegacja łukowskiego hufca ZHP. Harcerze wystawili poczet sztandarowy oraz trzymali wartę przy tablicy upamiętniającej wojnę polsko - bolszewicką.

foto. Podlasie24