Ogólnopolski plebiscyt „Niezwyczajni 2016” na najlepszych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego został podsumowany. W kategorii „Aktywność społeczna” zwyciężyła bialczanka, pwd. Marta Pomorska.

Konkurs został rozstrzygnięty podczas Gali Dnia Myśli Braterskiej, zorganizowanej z okazji święta skautów z całego świata. W dn. 25 lutego 2017 r. w Toruniu spotkali się harcerze z różnych środowisk ZHP, aby uhonorować tych, którzy podejmują ciekawe wyzwania wychowawcze, przygotowują twórczy program działania, stanowią przykład dla swoich podopiecznych. O nagrodzeniu kandydatów do tytułu „Niezwyczajni 2016” zadecydowała decyzja kapituły i głosy internautów. O miano Niezwyczajnego ubiegało się ponad 260 instruktorów z całego kraju.

Przypomnijmy, że pwd. Marta Pomorska na co dzień pracuje jako funkcjonariusz celny,  jest także twórczynią 13. Bialskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej  „Astus” im. ks. Edmunda Barbasiewicza, działającej przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej. Została ona stworzona od podstaw, a z tej jednostki wyłoniły się dwie nowe, które skupiają obecnie kilkadziesiąt zuchów, harcerzy i harcerzy starszych. Drużyny pod względem organizacyjnym należą do Hufca ZHP Łuków i Chorągwi Lubelskiej ZHP. Druhna Marta pracuje społecznie, na zasadach wolontariatu, poświęcając młodzieży wiele wolnego czasu. Uczestniczy w kilku zbiórkach w tygodniu, a podczas swoich urlopów organizuje liczne wyjazdy na biwaki, zloty, zimowiska i obozy – ostatnio były to m.in.: obóz w Kamiennej Nowej w dn. 2 – 12 sierpnia 2016 r.  i zimowisko w Zduńskiej Woli w dn. 16 – 21 lutego 2017 r. Harcerze darzą swoją drużynową ogromnym zaufaniem, pomaga w rozwiązaniu wielu ich problemów, stanowi dla  wychowanków prawdziwy autorytet.

Angażuje się w wiele przedsięwzięć społecznych w Białej Podlaskiej, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Szlachetna Paczka”, kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków, uroczystości patriotyczne, festyny szkolne, działania na rzecz polskich harcerzy w Białorusi. Wśród najważniejszych znalazła się współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Kozuli.  Obejmowała spotkania z pensjonariuszami, ich wsparcie - w dn. 16 lutego 2016 r. harcerze wystawili przedstawienie, pt. „Czerwony Kapturek”. Najistotniejszy projekt, który odbił się szerokim echem w okolicy,  to Festiwal Piosenki Harcerskiej w dn. 9 - 11 września 2016 r., organizowany w stulecie harcerstwa w mieście. Druhna Marta pozyskała kilkudziesięciu sponsorów, doprowadziła do powstania filmu o lokalnych dziejach ZHP. Koordynowała przeprowadzenie gry miejskiej o historii Białej Podlaskiej i zajęcia profilaktyczne. Przygotowała ciekawą imprezę artystyczną z profesjonalną obsługą, w której harcerze zaprezentowali się mieszkańcom, a jako gwiazda wieczoru towarzyszyła im grupa Wszyscy Byliśmy Harcerzami.