Zuchy, harcerze i instruktorzy ZHP Powiatowego Związku Drużyn w Białej Podlaskiej obchodzili 25 lutego 2017 r. Dzień Myśli Braterskiej. Za tegoroczną organizację święta odpowiadała Próbna Drużyna Harcerska z Konstantynowa z drużynową samarytanką Magdaleną Łyczewską i opiekunką tej drużyny podharcmistrz Agnieszką Żuk. Impreza składała się z dwóch części: biegu patrolowego w centrum miasta oraz części artystycznej i wspólnym śpiewaniu w murach II LO im. Emilii Plater. Kierujemy serdeczne podziękowania na ręce pani dyrektor Małgorzaty Kaczmarczyk za udostępnienie młodzieży pomieszczeń szkoły, w której to już 18 grudnia 1944 roku odbyła się pierwsza zbiórka harcerska.


Zbiórką na Placu Wolności rozpoczęto grę terenową. Pięć patroli harcerskich kierując się mapą zaliczało poszczególne punkty. Za prawidłowe rozwiązania uczestnicy otrzymywali karty, które po biegu sklejono w wielki plakat okolicznościowy, przy którym zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Podczas biegu harcerze rozdawali napotkanym przechodniom ulotki z cytatami Roberta Baden Powella – twórcy skautingu. Po zakończeniu biegu na uczestników czekały w szkole słodkości i gorąca herbata.

Podczas uroczystego apelu podziękowano wszystkim zebranym za ich całoroczną aktywność, obecność na lokalnych imprezach PZD i zaangażowanie w pracę harcerską i społeczną. Każdy z uczestników tradycyjnie otrzymał sznureczek do zawieszenia w klapie górnej kieszeni – w tym roku fioletowy, jako symbol braterstwa wśród harcerzy. Natomiast instruktorzy otrzymali pisemne podziękowanie za swoją charytatywną pracę z dziećmi i młodzieżą. W szczególności podziękowano druhnie przewodnik Ewie Czyżewskiej za jej trzyletnie pełnienie funkcji Komendanta PZD w Białej Podlaskiej, za jej zaangażowanie w organizację licznych imprez i wyjazdów oraz za jej obecność, pomoc i uśmiech.

Część artystyczna była w formie zbiórki, na której rozmawiano o twórcy skautingu. Jeden z harcerzy wcielił się w postać gen. Roberta Baden Powella. Rozmawiano o jego życiu oraz o idei Dnia Myśli Braterskiej. Następnie śpiewano piosenki harcerskie. Były też i wesołe pląsy, które rozweseliły serca najmłodszych zuchów, harcerzy, wędrowników oraz instruktorów. Wszakże wspólny śpiew i zabawa jednoczy wszystkich niezależnie od wieku.

Tekst i foto: A. Żuk