Otoczeni przez komputery, telefony komórkowe, skomplikowany sprzęt elektroniczny często zapominamy, ile radości może płynąć z bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, aktywności fizycznej, obcowania z naturą. Coraz częściej pojawiają się też uzależnienia i te behawioralne, i te od substancji psychoaktywnych. Owym problemom poświęcony był biwak profilaktyczny Hufca ZHP Łuków „Zaloguj się do prawdziwej przygody” w dn. 16 – 18 października 2015 r.

Na miejsce swoich działań harcerze z Łukowa, Białej Podlaskiej, Krynki, Radzynia Podlaskiego wybrali Gołąb – wieś pod Puławami, słynącą z pięknego renesansowego kościoła pw. św. Floriana i św. Katarzyny oraz usytuowanego obok świątyni Domku Loretańskiego. Atrakcją miejscowości jest również Muzeum Nietypowych Rowerów, stworzone przez Józefa Konstantego Majewskiego. Uczestnicy poznawali okolicę dzięki grze i mieli okazję wziąć udział w intrygujących zajęciach, kiedy samodzielnie próbowali jazdy na oryginalnie skonstruowanych pojazdach.

Nie zabrakło również warsztatów integracyjnych pod hasłem „Tweetuj na żywo”. Aktywności fizycznej służyła gra terenowa „Poczuj harmonię z naturą” oraz wędrówki po puławskich lasach. Druhny i druhowie brali również udział w kominku „Ćwierkaj wesoło jak skowronek”, opowiadającym o pogodzie ducha i optymizmie. Odbyły się także warsztaty młodych liderów o walce z mową nienawiści w internecie. Wszystkim zajęciom towarzyszyły treści profilaktyczne, przekonujące o tym jak zapobiegać uzależnieniom od alkoholu czy komputerów, a także pokazujące alternatywę dla zachowań ryzykownych.

Komendę biwaku stanowili: pwd. Marcin Matuszewski – komendant, phm. Michał Mojski, Agnieszka Romańczyk – zastępcy, Anna Daniłko – oboźna, pwd. Marta Pomorska – kwatermistrzyni. Funkcję opiekunów ponadto pełnili pwd. Sylwia Kryńska i Michał Ptak. Biwakujących harcerzy odwiedził komendant Hufca ZHP Łuków, phm. Tomasz Sych. Wyjazd doszedł do skutku dzięki uprzejmości dyrektora Szkoły Podstawowej w Gołębiu, Krzysztofa Gowina. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie i Białej Podlaskiej.

Biwak profilaktyczny „Zaloguj się do prawdziwej przygody” okazał się ciekawą inicjatywą, która pokazała młodzieży, jak ciekawie spędzać wolny czas z dala od używek.

W dniu 16 października Druhna Sylwia Kryńska w obecności harcerzy, wędrowników i instruktorów podczas biwaku w Gołębiu złożyła Zobowiązanie Instruktorskie.

"Przyjmuję obowiązki instruktorki Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie."

Zobowiązanie odebrał oraz wręczył granatową podkładkę Komendant Hufca Łuków phm. Tomasz Sych.

Gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów!

Co cztery lata instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego zbierają się, aby dokonać wyboru władz hufców i przedyskutować kierunki rozwoju organizacji w środowisku lokalnym. 12 września 2015 r. w Łukowskim Ośrodku Kultury odbył się zjazd Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej.

Zgromadzeni delegaci podziękowali ustępującemu komendantowi, hm. Zdzisławowi Dudzińskiemu, który pełnił funkcję aż osiem lat. Wybrali na tę funkcję phm. Tomasza Sycha – dotychczasowego zastępcę. Ponadto w skład komendy hufca weszli: phm. Michał Mojski – zastępca komendanta ds. programu i pracy z kadrą, pwd. Magdalena Czerska-Sadło – skarbnik, pwd. Ewa Czyżewska i phm. Anna Zabielska. Wyłoniona została także nowa komisja rewizyjna – organ kontrolny w składzie: pwd. Karol Brzozowski – przewodniczący, hm. Zdzisław Dudziński, pwd. Marta Pomorska. Zjazd przyjął plan rozwoju hufca na lata 2015 – 2019, delegaci dużo dyskutowali o najważniejszych problemach w pracy z młodzieżą.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością goście: hm. Katarzyna Piondło – komendantka Chorągwi Lubelskiej ZHP, Marzenna Gałach – zastępczyni dyrektora Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie, Grzegorz Rzymowski – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, Zbigniew Pasik – prezes Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Jana Stanisława Majewskiego. Swój list z pozdrowieniami przesłał prezydent Białej Podlaskiej, Dariusz Stefaniuk.

Drużyny harcerskie nie prowadziłyby działalności wychowawczej, gdyby nie społeczna i pełna pasji praca instruktorów. Zjazd Hufca ZHP Łuków stał się okazją, aby podziękować za ich służbę i nakreślić plany na przyszłość.

Trudno sobie wyobrazić Wolę Okrzejską bez harcerzy. Od wielu lat druhny i druhowie przyjeżdżają tutaj na swoje zloty. W dn. 28 – 30 sierpnia 2015 r. ponownie skorzystali z gościnności dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza, Macieja Cybulskiego i dyrektor Szkoły Podstawowej, Iwony Chudek. Wtedy właśnie został zorganizowany zlot Hufca ZHP Łuków pod hasłem „Pociąg do przyszłości”.

Harcerze z Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Starych Kobiałek, Bork, Janowa Podlaskiego, Konstantynowa wznieśli swoje miasteczko namiotowe, a w nim przygotowali wiele ciekawych zajęć. Warsztaty pokazywały im, jak radzić sobie z kryzysami. W trakcie gry terenowej „Misja dla ARŚ (Agencji Ratowania Świata)” zmierzyli się z wieloma trudnymi zadaniami. W czasie ogniska i zajęć z pionierki zastanawiali się, jak dla potomnych ocalić nieskażoną przyrodę. Najstarsi z uczestników – wędrownicy w scenariuszu dramowym podejmowali trudne kwestie życiowych wyborów, które wpływają na przyszłość młodych ludzi. Zuchy budowały roboty i brały udział w zawodach na torze przeszkód. Druhny i druhowie odwiedzili również muzeum polskiego noblisty. Program obfitował w atrakcje dla każdego.

Przygotowanie przedsięwzięcia nie byłoby możliwe, gdyby nie społeczna praca instruktorów ZHP. Komendę zlotu stanowili: phm. Michał Mojski – komendant, phm. Tomasz Sych, pwd. Marta Pomorska – zastępcy, Patryk Sendel – oboźny. Wsparciem służyła również grupa wychowawców: pwd. Agnieszka Żuk, pwd. Marcin Matuszewski, Małgorzata Bobruk, Michał Ptak, Agnieszka Romańczyk i Andżelika Dutkowska.

Harcerski wyjazd na zakończenie wakacji dał uczestnikom wiele satysfakcji i uczył młodych, jak odpowiedzialnie myśleć o przyszłości.

W imieniu Komendy Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej
serdecznie zapraszamy Druhny i Druhów delegatów, instruktorów, wędrowników, harcerzy na
Zjazd Zwykły Hufca.
Zjazd odbędzie się dnia 12 września 2015 roku
w Łukowskim Ośrodku Kultury ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 20, 21-400 Łuków,
część robocza Zjazdu rozpocznie się o godzinie 9:00.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ !


hm. Zdzisław Dudziński
Komendant Hufca